PUBLIC

      เพื่อประชาชน
  - งานวิจัยที่พิสูจน์ให้เห็นว่าการออกกำลังกายมีบทบาทในการรักษาและป้องกันมากกว่า 40 โรคเรื้อรังรวมทั้งโรคเบาหวานโรคหัวใจ, โรคอ้วนและโรคความดันโลหิตสูง
  - แผนหรือใบสั่งที่ทำให้จะีเครื่องมือที่ง่ายรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสำหรับการใช้ในการออกกำลังกายอย่างถูกต้องและการออกกำลังกายเป็น 'ยา' เพื่อช่วยป้องกันหรือกำจัดสภาวะสุขภาพที่เรื้อรัง นอกจากนี้ยังจะช่วยให้คุณเข้าใกล้ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณและเพื่อพูดคุยหารือเกี่ยวกับการออกกำลังกายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการและการป้องกันโรคที่เกิดขึ้นต่อร่างกายของเรา
  - มีการจัดการออกบริการตรวจสุขภาพต่างๆสู่ชุมชนหรืสถานศึกษาต่างๆ
  - จัดโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพต่างอย่างเช่นจัดการแข่งขันปั่นจักรยานเป็นต้น

 
 


Download แบบฟอร์มต่างๆ 
             Exercise Prescription Form
             PAR Q 1st workshoop
             Scenarios exercise prescriptions
                   Hypertension
                   Diabetes Mellitus
                   Elderly
                   Osteoporosis
             สมุดสุขภาพประจำตัว (EIM Book)

 
Read 127 times Last modified on Thursday, 21 May 2020 08:43