999 ถ.พุทธมลฑลสาย 4 ต.ศาลายา
อ.พุทธมลฑล นครปฐม 73170

+662 4414295 # 203
amornpan.ajj@mahidol.ac.th

Friday, 23 August 2019 04:23

เวชศาสตร์การกีฬา

Rate this item
(0 votes)


  คณาจารย์ประจำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

 

 

อาจารย์นายแพทย์ชนินทร์ ล่ำซำ
ตำแหน่ง คณบดี
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4297-8 ต่อ 301

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.กรกฏ พานิช
ตำแหน่ง อาจารย์
ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4297-8 ต่อ 105

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ
ตำแหน่ง อาจารย์
ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4297-8 ต่อ 105

 

 

Read 441 times Last modified on Friday, 23 August 2019 04:25