Notice

Simple Image Gallery Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

Tuesday, 10 April 2018 15:39

กิจกรรมไหว้ครูมวยไทย ประจำปี 2561 ในโครงการ “ สืบสานศิลปะมวยไทยสู่ชุมชน”

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561  อาจารย์ นพ.ชนินทร์ ล่ำซำ คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล และ อาจารย์ ดร.ชลชัย อานามนารถ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครูมวยไทย  ประจำปี 2561  ในโครงการ “ สืบสานศิลปะมวยไทยสู่ชุมชน”  เพื่อสืบสานอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมมวยไทย  และเผยแพร่ให้แก่นักศึกษา  ประชาชน  ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพมหานคร  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

 {gallery}picact/60/thaiiga050461{/gallery}

Read 477 times Last modified on Friday, 04 May 2018 11:20