Wednesday, 11 April 2018 14:03

ร่วมประชุมปรึกษาหารือด้านการวิจัย กับผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุภา เพ่งพิศ

     เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล อ.นพ.ชนินทร์ ล่ำซำ คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับและร่วมประชุมปรึกษาหารือด้านวิจัย กับผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุภา เพ่งพิศ อดีตผู้อำนวยการสถาบันอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทาง ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์ด้านวิจัยแก่คณาจารย์ของวิทยาลัยฯ

 

Read 2961 times Last modified on Wednesday, 11 April 2018 14:07