Wednesday, 09 May 2018 11:26

การเตรียมความพร้อมหลักสูตร ALETS : Mini FBI

     เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ.ดร.เมตตา ปิ่นทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ เข้าร่วมประชุมหารือกับ พล.ต.ท.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ในการเตรียมความพร้อมหลักสูตร ALETS : Mini FBI (นักสืบ) ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามพราน จ.นครปฐม

 

Read 3483 times Last modified on Wednesday, 09 May 2018 11:29