Friday, 08 June 2018 14:58

พิธีการเปิดอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนให้มีประสิทธิภาพในระดับสากลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ALETS)

     เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมตตา ปิ่นทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา พร้อมด้วย อาจารย์.ดร.ชลชัย อานามนารถ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ นายณรงค์พันธ์ เนตรเจริญ หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนให้มีประสิทธิภาพในระดับสากลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีท่าน พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีฯ โดยวิทยาลัยฯเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้กับผู้เข้ารับการอบรมตลอดทั้ง 7 สัปดาห์

 

Read 1492 times Last modified on Friday, 08 June 2018 15:01