Print this page
Wednesday, 08 August 2018 15:53

การประชุมเพื่อหาแนวทางในการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาทีมกีฬาของจังหวัดกาญจนบุรี

การประชุมเพื่อหาแนวทางในการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาทีมกีฬาของจังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ.ดร.เมตตา ปิ่นทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ อ.ดร. ชลชัย อานามนารถ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.ดร.จิราวัฒน์ ปรัตถกรกุล อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการกีฬา ผศ.มนต์ชัย โชติดาว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ และ นายณรงค์พันธ์ เนตรเจริญ หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ เข้าพบ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อหารือแนวทางการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาในการพัฒนาทีมกีฬาของจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเตรียมทีมสู่การแข่งขันกีฬาแห่งชาติในปี 2565 โดยมี คุณนวภัสร์ นนท์ธนาเกียรติ ผู้อำนวยการ กกท จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

 

Read 1240 times Last modified on Wednesday, 08 August 2018 15:56