Print this page
Thursday, 04 October 2018 15:28

School of Sports, Health and Leisure Republic Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ เยี่ยมชมวิทยาลัยฯ

School of Sports, Health and Leisure Republic Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ เยี่ยมชมวิทยาลัยฯ

วันที่ 25 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมตตา ปิ่นทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ และ นายณรงค์พันธ์ เนตรเจริญ หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับ ผู้แทนและนักศึกษาจาก School of Sports, Health and Leisure Republic Polytechnic ประเทศ สิงค์โปร์ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ

 

Read 1207 times Last modified on Thursday, 04 October 2018 16:04