Print this page
Wednesday, 01 November 2017 12:48

ทดสอบสมรรถภาพในการใช้ออกซิเจนสูงสุด (VO2 max) ในนักฬากีฬาแบดมินตันเยาวชนสังกัดโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด

  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 นายอับดุล อุ่นอำไพ และทีมงาน นำนักฬากีฬาแบดมินตันเยาวชนสังกัดโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด เข้าทดสอบสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด (VO2 max)  ณ ห้องปฏิบัติการทางสรีรวิทยา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีนายณรงค์พันธ์ เนตรเจริญ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา และทีมงาน ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและควบคุมการทดสอบ

 

Read 5748 times Last modified on Wednesday, 01 November 2017 13:02