Notice

Simple Image Gallery Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

admin

admin

ประชุมหารือ จัดทำดนตรีประกอบโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยท่ามวยไทย

เมื่อวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา โดย อ.นพ.ชนินทร์ ล่ำซำ คณบดี
ผศ.ดร.เมตตา ปิ่นทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ อ.ดร.ชลชัย อานามนารถ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ผศ.มนต์ชัย โชติดาว ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ พร้อมด้วย คุณจิระศักดิ์ อวกาศจักรวาล และทีมงานจากบริษัทมวยไทย ไอ.กล้า จำกัด    ได้ประชุมหารือร่วมกับ อ.ดร.อาศิษฐ์ เกตุจันทรา อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เกี่ยวกับการจัดทำดนตรีประกอบโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยท่ามวยไทย ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

 {gallery}picact/61/music_muaythai{/gallery}

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ให้บริการทดสอบสมรรถนะบุคคล

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการทดสอบความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุด (VO2 max) แก่นักกีฬาและผู้ที่สนใจ โดยครั้งนี้เป็นการทดสอบ VO2 max ด้วยการปั่นจักรยาน โดยระหว่างการทดสอบ มี นายณรงค์พันธ์ เนตรเจริญ นายนราวุฒิ นาคคนึง นักวิทยาศาสตร์การกีฬา และผู้ช่วยศาสตราจารย์มนต์ชัย โชติดาว อาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและควบคุมการทดสอบ

 {gallery}picact/61/test_per_vo2max{/gallery}

School of Sports, Health and Leisure Republic Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ เยี่ยมชมวิทยาลัยฯ

วันที่ 25 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมตตา ปิ่นทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ และ นายณรงค์พันธ์ เนตรเจริญ หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับ ผู้แทนและนักศึกษาจาก School of Sports, Health and Leisure Republic Polytechnic ประเทศ สิงค์โปร์ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ

 {gallery}picact/61/sport_singapo{/gallery}

การประชุมเพื่อหาแนวทางในการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาทีมกีฬาของจังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ.ดร.เมตตา ปิ่นทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ อ.ดร. ชลชัย อานามนารถ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.ดร.จิราวัฒน์ ปรัตถกรกุล อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการกีฬา ผศ.มนต์ชัย โชติดาว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ และ นายณรงค์พันธ์ เนตรเจริญ หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ เข้าพบ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อหารือแนวทางการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาในการพัฒนาทีมกีฬาของจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเตรียมทีมสู่การแข่งขันกีฬาแห่งชาติในปี 2565 โดยมี คุณนวภัสร์ นนท์ธนาเกียรติ ผู้อำนวยการ กกท จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

 {gallery}picact/61/ss_Kanchanaburi{/gallery}

     การประชุมหารือเพื่อสร้างสรรค์ดนตรีประกอบโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยท่ามวยไทย


เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา โดย อ.นพ.ชนินทร์ ล่ำซำ คณบดี  ผศ.ดร.เมตตา ปิ่นทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยฯ และ อ.ดร.ชลชัย อานามนารถ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  พร้อมด้วยคุณจิระศักดิ์ อวกาศจักรวาฬ ประธานกรรมการบริษัทมวยไทย ไอกล้า จำกัด  อ.แสวง ทวีคูณ และ อ.สมนึก ไตรสุทธิ ผู้เชี่ยวชาญด้านมวยไทย ได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล มาร่วมประชุมหารือกันเพื่อสร้างสรรค์ดนตรีประกอบโปรแกรมการออกกำลังกาย ในโครงการการพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยท่ามวยไทย ณ ห้องกิจกรรม ชั้น 1 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล

 {gallery}picact/61/muaythai_sound{/gallery}

     Universitas Negeri Semarang ประเทศอินโดนีเซีย เยี่ยมชมวิทยาลัยฯ

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 อ.นพ.ชนินทร์ ล่ำซำ คณบดีวิทยาลัยฯ, ผศ.ดร.เมตตา ปิ่นทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ และ ผศ.มนต์ชัย โชติดาว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการได้ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Tandiyo Rahayu คณบดี Sport Science Faculty, Universitas Negeri Semarang ประเทศอินโดนีเซีย พร้อมทั้งอาจารย์และนักศึกษาในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมวิทยาลัยฯและพูดคุยหารือด้านความร่วมมือกันทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่และนักศึกษาในอนาคต

 {gallery}picact/61/unnes_visit{/gallery}

     เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมตตา ปิ่นทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา พร้อมด้วย อาจารย์.ดร.ชลชัย อานามนารถ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ นายณรงค์พันธ์ เนตรเจริญ หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนให้มีประสิทธิภาพในระดับสากลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีท่าน พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีฯ โดยวิทยาลัยฯเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้กับผู้เข้ารับการอบรมตลอดทั้ง 7 สัปดาห์

 {gallery}picact/61/ALETS_minifbi_open{/gallery}

     เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ.ดร.เมตตา ปิ่นทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ เข้าร่วมประชุมหารือกับ พล.ต.ท.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ในการเตรียมความพร้อมหลักสูตร ALETS : Mini FBI (นักสืบ) ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามพราน จ.นครปฐม

 {gallery}picact/61/ALETS_minifbi{/gallery}

     เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง 201 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล  อาจารย์นายแพทย์ชนินทร์ ล่ำซำ คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา พร้อมด้วย ผศ.ดร.เมตตา ปิ่นทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ ผศ.ดร.อมรพันธ์ อัจจิมาพร รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาและคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ ร่วมให้การต้อนรับ Prof.Eli Lankford จาก Brigham Young University ประเทศสหรัฐอเมริกา และรับฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “A high incline VO2 max walk test” และ หัวข้อ “Strategies to starting a strength training program: reopening the 1 set vs 3 set debate” โดย Prof.Eli Lankford จากนั้นในช่วงบ่ายได้มีการประชุมเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการวิจัยร่วมกัน และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยของวิทยาลัยฯ  โดยมี ผศ.ดร.เมตตา ปิ่นทอง และ นายณรงค์พันธ์ เนตรเจริญ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นำเยี่ยมชมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการวิจัยอย่างเป็นกันเอง

 {gallery}picact/61/profEli1{/gallery}

Page 1 of 3