EMail: surachat.ajs@mahidol.ac.th
Phone: 02 441 4295-8
ข่าว - วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล
ข่าว

ข่าว (49)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รับตรงโดยคณะ ปีการศึกษา 2564

ขอเชิญร่วมกิจกรรม MUSS VIRTUAL CALORIES ครั้งที่ 1 by Reparil

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รับตรงโดยคณะ ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รับตรงโดยคณะ ปีการศึกษา 2564

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "Performance Enhancement Program"

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission)ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission)ปีการศึกษา 2564

ประกาศสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission)ปีการศึกษา 2564

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาTCAS 3 Admission 1

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

Page 1 of 4