EMail: surachat.ajs@mahidol.ac.th
Phone: 02 441 4295-8
ข่าว - วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล
ข่าว

ข่าว (30)

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา (รอบ2)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครงาน 3 อัตรา

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่1 Portfolio

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา

กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโครงการ "การพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยท่ามวยไทยสู่การพัฒนาสุขภาวะในเด็กและผู้ใหญ่"

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัย "การพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยท่ามวยไทยในเด็กวัยเรียน"

ขอแสดงความยินดีกับชมรมยูโดมหาวิทยาลัยมหิดล

PA-Visit ประจำปีงบประมาณ 2564

Muss Open House

ม.มหิดลลงนามความร่วมมือกับ โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด เพื่อศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อพัฒนากีฬาแบดมินตันในระดับเยาวชนของชาติ

Page 1 of 3