EMail: surachat.ajs@mahidol.ac.th
Phone: 02 441 4295-8
Thursday, 08 April 2021 08:36

โครงการการพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยท่ามวยไทยสู่การพัฒนาสุขภาวะคนไทยในเด็กและผู้ใหญ่

 

โครงการการพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยท่ามวยไทยสู่การพัฒนาสุขภาวะคนไทยในเด็กและผู้ใหญ่

วันที่ 3-4 เมษายน พ.ศ. 2563

 
 

         วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนจาก บริษัทธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  และภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท มวยไทย ไอ.กล้า จำกัด และสภามวยไทยโลก  ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเป็นผู้นำการออกกำลังกายด้วยท่ามวยไทย (มวยไทยฟิตเนส) ร่วมกับสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ในงานมีการบรรรยายและปฏิบัติการเกี่ยวกับทักษะการเป็นผู้นำในออกกำลังกายด้วยท่ามวยไทย
         โดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.เมตตา ปิ่นทอง อาจารย์ ดร.ชลชัย อานามนารถ  อาจารย์แสวง ทวีคูณ อาจารย์วิษณุ  แรงดี และคุณมานิตย์ บุบผาสุข ณ The Physique ชั้น 3 อาคาร IT square หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
         ทั้งนี้พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร ประธานสภามวยไทยโลก ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน มีผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ ผู้ฝึกสอน ผู้นำการออกกำลังกาย นักศึกษา  นักวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 29 คน

 
     

 

Read 19 times Last modified on Thursday, 08 April 2021 08:54