EMail: surachat.ajs@mahidol.ac.th
Phone: 02 441 4295-8
Thursday, 08 April 2021 08:54

ต้อนรับ นักศึกษาฝึกงาน ในโครงการ การฝึกงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาออนไลน์ ซึ่งมีนักศึกษาฝึกงานจาก University of Santo Tomas เข้าร่วม ระหว่างวันที่ 5-19 เมษายน 2564(ออนไลน์)

 

คณบดี กล่าวต้อนรับ นักศึกษาฝึกงาน โครงการ การฝึกงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาออนไลน์ ซึ่งมีนักศึกษาฝึกงานจาก University of Santo Tomas ประเทศ ฟิลิปปินส์ เข้าร่วม ระหว่างวันที่ 5-19 เมษายน 2564

 

 

Read 34 times Last modified on Thursday, 08 April 2021 09:04