EMail: surachat.ajs@mahidol.ac.th
Phone: 02 441 4295-8
Wednesday, 21 October 2020 09:51

ม.มหิดลลงนามความร่วมมือกับ โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด เพื่อศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อพัฒนากีฬาแบดมินตันในระดับเยาวชนของชาติ

ม.มหิดลลงนามความร่วมมือกับ โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด เพื่อศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อพัฒนากีฬาแบดมินตันในระดับเยาวชนของชาติ
     วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วม
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด ซึ่งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับ โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด ศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อพัฒนากีฬาแบดมินตันในระดับเยาวชนของชาติให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ
     โดยมี นายภัทรพล เงินศรีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด ร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้ โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์ คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล และนายอับดุล อุ่นอำไพ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้อง VIP ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 


Look in google photo

Read 56 times Last modified on Wednesday, 21 October 2020 11:34