EMail: surachat.ajs@mahidol.ac.th
Phone: 02 441 4295-8
Friday, 10 January 2020 10:39

ขอเชิญร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "Science-based Training for Runners (SBTR)” รุ่น 2

Written by
Rate this item
(1 Vote)


ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "Science-based Training for Runners (SBTR)” รุ่น 2
วันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ We Fitness สาขาแคราย นนทบุรี

          วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับบริษัทวีฟิตเนสจำกัด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "Science-based Training for Runners (SBTR)” รุ่น 2  การอบรมหลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้ฝึกสอนทางด้านการออกกำลังกาย ผู้แนะนำการฝึกสำหรับนักวิ่ง และผู้ที่รักและสนใจเกี่ยวกับการวิ่งเพื่อสุขภาพและการแข่งขัน ท่านจะได้รับความรู้ทางวิชาการและฝึกทักษะการวิ่งระยะทางไกลให้ดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาจากวิทยากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ มุ่งเน้นการพัฒนาและฝึกทักษะให้ผู้รับการอบรมนำไปปฏิบัติได้จริง (ผ่านการประเมินความรู้และทักษะการปฏิบัติในแต่ละหัวข้อ จำกัดจำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น) เนื้อหาความรู้และการฝึกปฏิบัติครอบคลุมหัวข้อ ด้านเวชศาสตร์การกีฬา ชีวกลศาสตร์ สรีรวิทยา โภชนาการ การเสริมสร้างสมรรถนะทางกาย การฝึกและเทคนิคต่างๆ การเตรียมพร้อมร่างกายก่อน-หลังการวิ่ง เป็นต้น

         กำหนดการและหัวข้อการอบรม

 

*หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการอบรมเพียง 6,900 บาท

ผู้สมัครได้รับประกาศนียบัตรรับรองการผ่านอบรม (Certificate) จากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ We Academy by We Fitness Society .
ด่วน‼️ รับจำนวนจำกัด 25 ท่านเท่านั้น

     สมัครเลยคลิก

 

Read 198 times Last modified on Friday, 10 January 2020 14:58