ข่าวย้อนหลัง

     

   สารจากคณบดี NEW !!!

   ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นของ MUSS ประจำปีงบประมาณ 2564 NEW !!!

   - ขอเชิญผู้สนใจร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์ เรื่อง การสำรวจพฤติกรรมการออกกำลังกายและการนำเทคโนโลยี

     ร่วมใช้กับการออกกำลังกาย ระหว่างก่อน และขณะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโคโรน่าไวรัส -19

   - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รับตรงโดยคณะ ปีการศึกษา 2564

   - ขอเชิญร่วมกิจกรรม MUSS VIRTUAL CALORIES ครั้งที่ 1 by Reparil

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รับตรงโดยคณะ ปีการศึกษา 2564

   ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รับตรงโดยคณะ ปีการศึกษา 2564

   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "Performance Enhancement Program"

   - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission)ปีการศึกษา 2564

   - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission)ปีการศึกษา 2564

   - ประกาศสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission)ปีการศึกษา 2564

   - รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาTCAS 3 Admission 1

 

 

 


Print