Mu Sportscomplex

 

                            MU Sportscomplex

                            มีสนามกีฬาและศูนย์กีฬาที่เปิดให้บริการดังนี้
                            1. สนามฟุตบอล 1 และ 2 ขนาดมาตราฐาน พร้อมลู่วิ่งและลานกีฑา

                            2. สนามเซปักตะกร้อ ขนาดมาตราฐาน

                            3. อาคารโรงช้าง

                            4. อาคารเอกนกประสงค์

                            5. สนามกีฬากลางแจ้ง

                            6. สนามเปตอง

                            7. สนามแบดมินตันและเทนนิส

                            8. สระว่ายน้ำสิริมงคล

                            9. SS fitness Center

                            10. สนามตะกร้อลอดบ่วง

                            -ระบบจองสนามกีฬาออนไลน์

                            -โปรแกรมบันทึกและประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

                            ซึ่งเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจในอัตราต่างๆ ดังนี้

 

 


Print