หน่วยการศึกษาก่อนปริญญา

หน่วยการศึกษาก่อนปริญญา

หน่วยการศึกษาก่อนปริญญา

หน่วยการศึกษาหลังปริญญา

หน่วยการศึกษาหลังปริญญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

งานสร้างเสริมสุขภาพและคลินิกกีฬา

งานสร้างเสริมสุขภาพและคลินิกกีฬา

งานสร้างเสริมสุขภาพและคลินิกกีฬา

Mahidol Channel / Boogie boo

Mahidol Channel / Boogie boo

Mahidol Channel / Boogie boo

หน่วยงานด้านสนามกีฬา

หน่วยงานด้านสนามกีฬา

จองสนามออนไลน์

จองสนามออนไลน์

จองสนามออนไลน์

ตารางเรียนวิชากีฬาหมวดศึกษาทั่วไป

ตารางเรียนวิชากีฬาหมวดศึกษาทั่วไป

ตารางเรียนวิชากีฬาหมวดศึกษาทั่วไป

ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

Muss E-Newsletter

Muss E-Newsletter

Muss E-Newsletter

 

Curriculum Information

 

  1. Name of Study Program

      DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SPORTS SCIENCE

      (INTERNATIONAL PROGRAM)

  2. Degree offered and Field of study 

      DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SPORTS SCIENCE 

  3. The number of credits required for   bachelor's degree

      A minimum of 48 credits

  4. Admission Requirements

  Plan 1

 1. Hold a Master’s degree in Sports Science, Health Science, or other related fields from higher education  institutions accredited by the Office of the Higher Education Commission.
 2.  Have at least one research publication in a peer- reviewed journal or conference proceeding within the last 5 years
 3. Have a grade point average of at least 3.50
 4. Meet the English Proficiency criteria set by the Faculty of Graduate Studies, Mahidol University
 5. Present a research proposal related to Sports Science that is accepted by the program committee.
 6. Exemption from the above conditions may be granted by the Programme Committee under exceptional circumstances.

  Plan 2

 1. Hold a Master’s degree in Sports Science, Health Science or other related fields from higher education institutions accredited by the Office of the Higher Education Commission
 2. Have a grade point average of at least 3.50
 3. Meet the English Proficiency criteria set by the Faculty of Graduate Studies, Mahidol University
 4. Have a research proposal related to Sports Science that is accepted by the program committee.
 5. Exemption from the above conditions may be granted  by the Programme Committee under exceptional circumstances.

  5. Collaboration with

  Other Institutions

      It is specific course of Mahidol University.

  6. Degree Offered

      Ph.D.(Sport Science)

 7. Career Opportunities

  after Graduation

 • Sport Scientist of the sports team (agencies and private organization)

 • Academic, Expert and Assistant in Sport science.

 •  Specialist in academia of agencies and private organization.

 

Additional advantages of the programme

        Students have chance to do research overseas in Institutes collaborated

        with College of Sports  Science and Technology

        ( eg: Stanford University,USA; Georgia State University,USA; and  Portsmouth University,UK).

 

Course Requirements

    Plan 1

Dissertation Credit
  SPSS898 : DISSERTATION 48

    Plan 2

Required Courses Credit
  SPSS511 : ADVANCED SPORTS SCIENCE AND HUMAN PERFORMANCE 3
  SPSS512 : HEALTH SCIENCES IN SPORTS AND EXERCISE 2
  SPSS513 : SEMINAR IN SPORTS SCIENCE 1
  SPSS515 : ADVANCED STATISTICS IN SPORTS SCIENCE 3
  SPSS626 : RESEARCH SEMINAR IN SPORTS SCIENCE SPECIFIC AREA 1
Elective Courses Credit
  SPSS621 : ADVANCED BIOMECHANICS FOR SPORTS AND EXERCISE 2
  SPSS622 : ADVANCED PHYSIOLOGY FOR SPORTS AND EXERCISE TRAINING 2
  SPSS623 : ADVANCED SPORTS MEDICINE 2
  SPSS624 : ADVANCED NUTRITION FOR SPORTS AND EXERCISE 2
  SPSS625 : SPORTS AND EXERCISE BEHAVIORS 2
  SPSS627 : ADVANCED COACHING SCIENCE FOR SPORTS 2
Dissertation Credit
  SPSS699 : DISSERTATION 36