บทความวิชาการ (2)

 

                         21. วิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางอากาศ

                         22. วิทยาศาสตร์การกีฬาใน Plyometric

                         23. วิทยาศาสตร์การกีฬาในฮูลาฮูป

                         24. สุขนิสัยที่ดีต้องเริ่มแต่วัยเยาว์

                         25. อย่างไรถึงจะเรียกว่าเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิค

                         26. ออกกำลัง 3 แบบในคนอ้วนที่เป็นเบาหวาน

                         27. ออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ

                         28. ออกกำลังกายลดน้ำหนักง่ายๆ

                         29. ออกกำลังกายเกินขีดความสามารถ

                         30. ออกกำลังกายในผู้ป่วยที่เป็นเก๋าท์

                         31. อ้วนกับการออกกำลังกาย

                         32. เครื่องจักรมนุษย์ในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

                         33. เคล็ดลับในการออกกำลังกายในฤดูร้อน

                         34. เวชศาสตร์การกีฬา สาหรับการดูแลเบื้องต้น

                         35. เวลายกน้ำหนัก...ทำไมหน้าแดง?

                         36. เหตุใดจึงต้องเน้น worm up และ cool down

                         37. แค่ไหนจึงจะเรียกว่าพอเหมาะ

                         38. แนะนำท่ายืดเหยียด

                         39. ไทเก๊ก..ทางเลือกหนึ่งของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

                         40. ไปออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อมอบเป็นของขวัญอันล้ำค่าสำหรับตัวท่านเอง

                         41. ให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการสร้างเสริมสุขภาพ

 

 


พิมพ์