ช่องทางข่าวสารการรับสมัครงานของศิษย์เก่าและนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล=> LINK 

หรือติดตามจากเพจเฟสบุ๊ค Mahidol University Careers Service


ช่องทางข่าวสารการรับสมัครงานของศิษย์เก่าคณะวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล