รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

--** ขยายเวลารับสมัคร**--

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ คลินิกการกีฬา

เงินเดือน 15,000 บาท

คุณวุฒิระดับ ปริญญาตรี

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2566

สมัครได้ด้วยตนเอง LINK: https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-4414295-8 ต่อ 113

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกวันที่ 7 กรกฎาคม 2566

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: LINK