รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
📌เพศชายเท่านั้น อายุตั้งแต่ 25 ขึ้นไป ไม่เกิน 45 ปี

สมัครได้ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment /

หรือเขียนใบสมัครและพร้อมยื่นหลักฐานการสมัครได้ที่

สำนักงานคณบดี ชั้น 2
งานบริหารและทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

📍สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 ตุลาคมม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-4414295-8 ต่อ 113
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ---> Link