รับสมัครอาจารย์ประจำ 1 อัตรา

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
📌อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ
1. เงินเดือน 32,450 บาท
2. ประกันสังคมและสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
📌ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ที่
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment
📍สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
📌ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายภายในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ที่
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment
📌ดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง ---> Link