โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การป้องกันและช่วยเหลือกรณีอุบัติภัยทางน้ำ"

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเลื่อนการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การป้องกันและช่วยเหลือกรณีอุบัติภัยทางน้ำ” ประจำปี 2565

ไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19ทั้งนี้วิทยาลัยฯ

ต้องขออภัยผู้ที่สนใจลงทะเบียนมาแล้วหากเปิดโครงการอีกครั้งเมื่อไหร่ทางวิทยาลัยฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ

เชิญชวนบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ประชาชนทั่วไปที่มีความเกี่ยวข้องทางน้ำ และผู้สนใจเข้าร่วม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การป้องกันและช่วยเหลือกรณีอุบัติภัยทางน้ำ"

ในวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2565 (5 วัน / 35 ชั่วโมง )

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2564 - 31 มกราคม 2565

โดยสแกน QR Code หรือ สมัครที่นี่

ดูกำหนดการอบรมได้โดยสแกน QR Code หรือ ดูกำหนดการ