เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาโท รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

💡 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 

💡 ปริญญาโท (ภาคปกติ และภาคพิเศษ) รอบที่ 2

💡 หมดเขตรับสมัครวันที่ 25 มิถุนายน 2565

💡 รายละเอียดหลักสูตร 

    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (ภาคพิเศษ)

💡 สมัครออนไลน์ได้ที่ link