** สำหรับคนไทยสามารถลงทะเบียนได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ **