ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "สูงวัยให้ SMART" # 4 เสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562