ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา 2566 (ชั้นปีที่1- 2)กิจกรรมประจำวัน