2567

   - กำหนดการกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567  NEW 

   - ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) ชั้นปีที่ 1-2 (ศาลายา) ประจำปีการศึกษา 2567  NEW 

   - ขอเชิญชวนผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มหาวิทยาลัยมหิดล

   - รายละเอียดการสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา TCAS 3 ปีการศึกษา 2567

   - แนวปฏิบัติ Do's_Don'ts 2567

   - งานประชุมวิชาการ Sports Medicine and Exercise Science Course 2024

   - การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ 2567

   - ประกาศ มาตรการแนวทางการดำเนินงานด้าน ITA

   - ขอเชิญชวนผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

   - ขอความร่วมมือบุคลากรของวิทยาลัย ฯ ที่มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ตอบแบบประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

   - รับสมัคร Tcas รอบ 2 ปีการศึกษา 2567

   - รับสมัครอาจารย์ 1 ตำแหน่ง


ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง 


   ประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์วัดแรงระเบิดของกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวพร้อมแผ่นวัดแรงและระบบเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก ชนิด Focused และ Radial ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   ประกาศ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา รายการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง วันที่สิ้นสุดการประกาศ/ รับฟังคำวิจารณ์ 29 มิถุนายน 2566

   ประกาศ ประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)สาระน่ารู้


   วิธีการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรรู้  NEW